lib/Burst/Web/Explorer/Controller/Charts.pm

Block #3208334846406530380

Height 392022
Number Of Transactions 13
Total Amount 3,893.15 Burst
Transaction Fees 13 Burst
Timestamp 2017-08-12 21:29:42
Generator CCKS-GV6X-2QNA-BGDK2
Block Generation Time 7 minutes, 33 seconds
Base Target 133029
Size 2.49K
Version 3
Nonce 1330022282
Block Reward 1,577 Burst
Block Signature 23af34b91a4553b8d9ceb5a1834028b5def86ffbd3a59a457a16e2e3479a050625db18b991874e20ab4b6a40f9aee8407c2399d08d603723d5c316f1e1f34573
Previous Block 5636416961673252380
Next Block 9406700102931734552

Contained Transactions

ID Sender Recipient Amount Fee Timestamp
11673836039908577477 NZFM-FWJX-HRAE-HW8RA / 0 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:26:33
17704109921086913911 KP3R-ANSH-XN7Q-8LVKP EFLU-3YZJ-JDBW-DKXFB 5 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:23:37
17704189992611466429 SZ99-PVFK-7XSJ-9H9T2 AMAN-3HM5-9BK5-DR8MY 2,800 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:25:11
36826826877648429 NBGR-WCLJ-S3ZS-7UQ7P LBQ2-XLPT-S2S8-64ZG5 0 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:24:23
401412640881259889 J8GZ-F5MN-LXDA-CT233 / 0 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:24:17
1255114563243225567 NSVP-PLHQ-FNQZ-8SCHX QGJM-3JXE-NVCX-F3Q8Q 1,003.75 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:22:15
1592649987484117849 E6GJ-PJWV-3ZDV-HDMT2 / 0 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:25:23
3035431690937933645 XP9S-RCX2-A97X-64SZY Q7KS-H84L-357B-5482Z 1 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:22:47
4346847693606702267 2UV9-SCWF-7SU4-C9LJ3 GM6S-4S2E-YFFY-DA6NN 30 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:25:00
5483034438516119133 5EPN-6LRL-T5KE-EBUWH HK9D-P74Q-XDEJ-D6PGM 4 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:28:36
8095766299453388808 NZFM-FWJX-HRAE-HW8RA / 0 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:26:06
8122902306346450461 NSVP-PLHQ-FNQZ-8SCHX NGAH-SPPU-AVRZ-8TEUN 49.4 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:22:12
9050700612601990696 NZFM-FWJX-HRAE-HW8RA / 0 Burst 1 Burst 2017-08-12 21:27:31