lib/Burst/Web/Explorer/Controller/Charts.pm

Block #3404791667460852163

Height 392008
Number Of Transactions 9
Total Amount 75,333.89 Burst
Transaction Fees 10 Burst
Timestamp 2017-08-12 20:29:54
Generator WSPY-BHJ4-LEC7-69JVS
Block Generation Time 2 minutes, 32 seconds
Base Target 152977
Size 1.70K
Version 3
Nonce 214995571
Block Reward 1,577 Burst
Block Signature 8564fc385da9ec8b7ca04b5ad6e9eb3ad6208f21efb7c33b8d517252f058f902777ae199cc57b880f78413d778bfe13eb5e8489db7e0581e0414215ea1c70a78
Previous Block 13000561757290135465
Next Block 3205890591571330441

Contained Transactions

ID Sender Recipient Amount Fee Timestamp
11257037318005824752 R8SQ-TUEM-DTHQ-7ATA3 E72F-75BA-3PCB-3YY9E 4 Burst 1 Burst 2017-08-12 20:27:41
12685603421628131451 3PLJ-2VH4-SADU-AAU7N R8SQ-TUEM-DTHQ-7ATA3 2,199 Burst 1 Burst 2017-08-12 20:27:28
15529625336973224133 R8SQ-TUEM-DTHQ-7ATA3 HK9D-P74Q-XDEJ-D6PGM 198.5 Burst 1 Burst 2017-08-12 20:27:38
16368745501046672540 R8SQ-TUEM-DTHQ-7ATA3 8FXX-6GKF-MWD9-22RVU 21,263.59 Burst 1 Burst 2017-08-12 20:27:39
17446591231272343824 PJHX-42PV-QVKC-7Z8ZN / 0 Burst 1 Burst 2017-08-12 20:29:01
381045476349919757 MTT9-K52B-JMXA-7EUUH HK9D-P74Q-XDEJ-D6PGM 5 Burst 2 Burst 2017-08-12 20:27:22
1511166086843559673 R8SQ-TUEM-DTHQ-7ATA3 GZVP-T9PX-ZKSW-4ZFRQ 53.86 Burst 1 Burst 2017-08-12 20:27:37
7988738329054759638 FJGR-6YQ9-4SEH-EA4GZ FJGR-6YQ9-4SEH-EA4GZ 0 Burst 1 Burst 2017-08-12 20:28:01
8248864798168996719 XHQ2-VKF8-X82E-BN3DM VU9F-B35B-9ASM-HNKYG 51,609.94 Burst 1 Burst 2017-08-12 20:28:03